Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1985/2017
1970/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_086 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_086
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
2002/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva o Balíkovom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Protokol č. 02025/2023-OV-0250172/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
1271/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Protokol č. 02728/2023-OV-0250203/23-00
1592/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 1981/2017/MAJ
1969/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. November 2023
Zmena zmluvy č. 1292/2023/OSČ v zmysle čl. 3 Dodatku.
1479/2023
0,00 € Sense IoT, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. November 2023
Zmluva o zrušení vecného bremena
942/2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_139 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_139
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2023
„Rekonštrukcia školskej budovy pavilónu D pre odborné a všeobecné vzdelávanie Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Levice“
1961/2023
0,00 € Projekt design s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1251/2023/ODaPK
1982/2023
0,00 € D-Phase a.s. Nitriansky samosprávny kraj
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1252/2023/ODaPK
1983/2023
0,00 € D-Pase a.s Nitriansky samosprávny kraj
21. November 2023
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky za vady preložky plynárenského zariadenia – SO 103 Distribučný STL plynovod – preložka STL plynovodu
2015/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 987/2023/ODaPK
1993/2023
0,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 970/2023/ODaPK <br>Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Nitra a Komárno - PD <br> Most ev. č. 1656-002 v obci Lúčnica nad Žitavou - PD
2012/2023
0,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Nitriansky samosprávny kraj
24. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 935/2023/ODaPK <br>„Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice - oblasť Východ“ – PD <br>„Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok – Uhliská“ – PD (DSP, DRS)
2013/2023
0,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol č. 03136/2023-OV-0250221/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
1900/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol č. 02929/2023-OV-0250207/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva vyššieho územného celku
1779/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
2037/2023
0,00 € FERTILAGRI TRADINF SK s.r.o Nitriansky samosprávny kraj