Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_063 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_063
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_042 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_042
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_145 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_145
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_158 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_158
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_059 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_059
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_061 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_061
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.25/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1881/2023
0,00 € Dignitas n.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1671/2023
0,00 € furbify s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_138 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_138
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
4. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_056 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_056
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1848/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1849/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu Inteligentný a lepší NSK
1883/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 200/2023/OMaI
1784/2023
0,00 € Colmark, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1938/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 936/2023/ODaPK
1953/2023
0,00 € GEOCONSULT, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
„Zateplenie fasády pavilónu B hlavnej budovy SPŠ stavebnej v Hurbanove“ - SD
1907/2023
0,00 € TECHSPOL, s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2035/2022/OMaI - rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch ,,
1939/2023
0,00 € AVAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2230/2022/ODaPK
1954/2023
0,00 € Basler&Hofmann Slovakia s.r.o Nitriansky samosprávny kraj