Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
1277 2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Júl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
1284/2023
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
1289/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra Nitriansky samosprávny kraj
6. Júl 2023
Dohoda o používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely
1320/2023
0,00 € JUDr. Mgr. Peter Privalinec Nitriansky samosprávny kraj
14. Júl 2023
Zámenná zmluva
1335 2023
0,00 € Mesto Komárno Nitriansky samosprávny kraj
14. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 1985/2017/MAJ
1334 2023
0,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
1300/2023
0,00 € Eliška Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
26. Júl 2023
Príkazná zmluva <br>
1329/2023
0,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
27. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
1155/2023
0,00 € Katarína Andrusková Nitriansky samosprávny kraj
27. Júl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1330/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
DODATOK č. 2 ku K O L E K T Í V N E J Z M L U V E zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja <br>
1392/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy - Závodný výbor Nitriansky samosprávny kraj
1. August 2023
Dodatok č.6 k Dohode o zverení referentského motorového vozidla do používania ev.č.120/2013
1346/2023
0,00 € Útvar hlavného kontrolóra Nitriansky samosprávny kraj
1. August 2023
Predĺženie realizácie hlavnej aktivity projektu - bez dopadu na rozpočet projektu.
1361/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
1. August 2023
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03070/2022-PKZP-K40331/22.00
146/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
2. August 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.55/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1383/2023
0,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Nitra Nitriansky samosprávny kraj
14. August 2023
Nájomná zmluva
1395/2023
0,00 € Obec Jasová Nitriansky samosprávny kraj
17. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000353238/8180
1400/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
22. August 2023
Predĺženie realizácie hlavnej aktivity projektu - bez dopadu na rozpočet projektu.
1413/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
30. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_019 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_019
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
4. September 2023
Príkazná zmluva
1594/2023
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj