Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2022
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2226/2021 zo dňa 09.11.2021
593/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Anna valaská
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2250/2021
592/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Anna Pecárová
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2246/2021
580/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Vladimír Lovrant
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2254/2021
590/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Gabriela Štuchalová
25. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1708
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2225/2021
578/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Dana Czuczorová
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2251/2021
591/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Ladislav Lovrant
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2232/2021
588/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Emília Hudecová
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2237/2021
589/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Janka Doményová
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2253/2021
573/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Lukáš Lovrant
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2233/2021
585/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Marko Kačina
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2252/2021
583/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Milan Daniš
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2255/2021
579/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj MUDr. László Pap
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2238/2021
602/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj MUDr. Svitlana Pop
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2224/2021
586/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj František Vojtela
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2330/2021
1743/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Martin Božik
27. Máj 2022
Zmluva č.12/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
12/2022
Doplnená
0,00 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3551/2010/DOPRAVA
1808/2022
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 11/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
11/1/2022
Doplnená
0,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 60/2/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
60/2/2022
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj