Centrálny register zmlúv

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2023
Zmluva poskytnutí služieb - ŠvP
12/2023
0,00 € KRÁLIKY, spol. s r.o. - PENZION HOREC Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Kúpna zmluva - telefonovanie
9937556233
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
9937556232
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9937556231
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
16. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly - stolný tenis do ZŠ
07/2023
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
8. Marec 2023
Kolektívna zmluva
2023/2026
0,00 € OZ PŠ a V pri Základnej škole Gejzu Dusíka, Galanta Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Dodatok č.7 - k Zmluve č. 9 o dodávke a odbere tepla
Dodatok č.7 - k Zmluve č. 9 o dodávke a odbere tepla
38 981,88 € GALANTATERM spol. s. r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biolog. odpadu
Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biolog. odpadu
0,00 € ALATERE, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Dohoda o platbách k zmluve o združenej dodávke zemného plynu č.37838407/1/22/P
č.37838407/1/22/P
258,50 € Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Dohoda o platbách k zmluve o združenej dodávke elektriny č.37838407/1/22
č.37838407/1/22
7 320,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta