Centrálny register zmlúv

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2303
203,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Mária Kučáková
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2302
475,20 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Basketbalový klub Junior Galanta
21. September 2023
Zmluva o zájazde - škola v prírode
302023
9 068,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
7. September 2023
Zmluva o príprave a výdaji jedál pre školské stravovanie
26/2023
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Špeciálna základná škola
7. September 2023
Zmluva o preberaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
27/2023
5,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Špeciálna základná škola
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2301
50,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Lorenzo - Zsolt Blazsek
4. September 2023
Darovacia zmluva
24/2023
5 503,20 € Rodičovské združenie pri ZŠ Gejzu Dusíka Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
23. Marec 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
8/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. August 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
232023
20,00 € Pierre Baguette, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - pavilón E
21/2023
32 264,28 € TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - pavilón F
22/2023
8 545,08 € TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
172023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
182023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
192023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
202023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_42
16/2023
999,60 € Nadácia Pontis Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
4. Júl 2023
Nábytok pre ZŠ Gejzu Dusíka
15/2023
0,00 € Daffer, spol. s. r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 13/2023
0,00 € Lívia Kubovicsová Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 14/2023
0,00 € Zsolt Kubovics Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023 - Detský Babylon
DZ02/23
0,00 € Detský Babylon Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta