Centrálny register zmlúv

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biolog. odpadu
Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biolog. odpadu
0,00 € ALATERE, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023 - Detský Babylon
DZ02/23
0,00 € Detský Babylon Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
8. Marec 2023
Kolektívna zmluva
2023/2026
0,00 € OZ PŠ a V pri Základnej škole Gejzu Dusíka, Galanta Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
16. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly - stolný tenis do ZŠ
07/2023
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
23. Marec 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
8/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Kúpna zmluva - telefonovanie
9937556233
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
9937556232
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9937556231
0,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
4. Jún 2023
Zmluva poskytnutí služieb - ŠvP
12/2023
0,00 € KRÁLIKY, spol. s r.o. - PENZION HOREC Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 13/2023
0,00 € Lívia Kubovicsová Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 14/2023
0,00 € Zsolt Kubovics Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
4. Júl 2023
Nábytok pre ZŠ Gejzu Dusíka
15/2023
0,00 € Daffer, spol. s. r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
172023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
182023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
192023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
26. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
202023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
7. September 2023
Zmluva o príprave a výdaji jedál pre školské stravovanie
26/2023
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Špeciálna základná škola
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2305
NP 2305
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Centrum voľného času - Spektrum
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2306
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Základná umelecká škola
2. Október 2023
Darovacia zmluva
35/2023
0,00 € Lívia Kubovicsová Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta