Centrálny register zmlúv

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Dodatok č.7 - k Zmluve č. 9 o dodávke a odbere tepla
Dodatok č.7 - k Zmluve č. 9 o dodávke a odbere tepla
38 981,88 € GALANTATERM spol. s. r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
20. December 2023
Cenová dohoda na rok 2024 - k Zmluve č. 9 o dodávke a odbere tepla
č.9/2005
38 330,16 € GALANTATERM spol. s. r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - pavilón E
21/2023
32 264,28 € TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
21. September 2023
Zmluva o zájazde - škola v prírode
302023
9 068,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - pavilón F
22/2023
8 545,08 € TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
6. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
23994
8 040,00 € CK Slniečko, spol. s r. o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Marec 2023
Dohoda o platbách k zmluve o združenej dodávke elektriny č.37838407/1/22
č.37838407/1/22
7 320,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
5. December 2023
Preberací protokol číslo: 0689/2023-25/084
0689/2023
6 768,00 € flex-it,s.r.o Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
4. September 2023
Darovacia zmluva
24/2023
5 503,20 € Rodičovské združenie pri ZŠ Gejzu Dusíka Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2309
1 176,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Tenisový klub NO Worry Galanta
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_42
16/2023
999,60 € Nadácia Pontis Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
9. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2308
524,70 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta CLISPRO o.z.
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2302
475,20 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Basketbalový klub Junior Galanta
2. Marec 2023
Dohoda o platbách k zmluve o združenej dodávke zemného plynu č.37838407/1/22/P
č.37838407/1/22/P
258,50 € Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2304
NP č. 2304
238,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Rudolf Jónás
9. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2307
231,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Footballandia občianske združenie
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2303
203,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Mária Kučáková
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb - LVVK 2023/24
1/2024
179,00 € CK Piešťany-tour, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb - LVVK 2023/24
2/2024
179,00 € CK Piešťany-tour, s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
6. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2310
NP 2310
157,50 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Obecný futbalový klub /OFC/Matúškovo