Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o pripojení
1713972681
0,00 € VM Telecom, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
HS: 2100/006/219/08S
0,00 € Národné osvetové centrum Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. Marec 2024
Zmluva č. 202427 o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202427
7 200,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
21. Marec 2024
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK 25. roč. turnaja McDonald´s Cup 23-24
105924
200,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov 1st CLASS AGENCY, s. r. o.
8. Február 2024
Zmluva o reklame
1027/24
0,00 € ALVE SLOVAKIA, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
30. Január 2024
Kolektívna zmluva
0124
0,00 € OZ PŠaV na Slovensku pri CVČ Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202404
3 320,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
19. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
100223
0,00 € MŠK Púchov s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. November 2023
Zmluva č. 2023/0739 o poskytnutí dotácie
2023/0739
700,00 € Centrum voľného času Trenčiansky samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 4/2023 o refundácii poskytnutých fin. prostriedkov z príspevku uznanému športu šporotvým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou
4/2023
604,14 € Slovenský šachový zväz Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. September 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € SRRZ - RZ pri CVČ Včielka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. September 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Gorazdova_23-24
94723
10,00 € ZŠ Gorazdova Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
18. September 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_23-24
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_23-24
0,00 € ZŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV_23-25
231400470
0,00 € Mesto Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
N20230510003
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA)
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj aj Ty! č. 126042023
126042023
1 000,00 € Nadácia SPP Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
13. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202311 o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202311
1 500,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
3. Apríl 2023
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK 24. roč. turnaja McDonald´s Cup 22-23
86023
150,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
27. Január 2023
Zmluva o reklame
833/23
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov ALVE SLOVAKIA, s. r. o.
19. Január 2023
Zmluva č. 202311 o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202311
0,00 € Centrum voľného času Včielka v Púchove Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne