Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva č. 29/2022 o refundácii poskyt. fin. prostriedkov šach. klubu
737/22
311,39 € Slovenský šachový zväz Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
0,00 € MŠ Nosice Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ 1. mája
739/22
0,00 € MŠ 1. mája Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
14. September 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_22-23
734/22
0,00 € ZŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
28. Júl 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408217646
65,58 € Generali Poisťovňa Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
11. Júl 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Dům dětí a mládeže města Kyjov
713/22
730,00 € Dům dětí a mládeže Kyjov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
8. Júl 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV
č. 22/1400/446
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
8. Júl 2022
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK 23. roč. turnaja McDonald´s Cup 21-22
639/22
150,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
1. Júl 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV_22-25
22/1400/449
204,99 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
28. Jún 2022
Zmluva o výpožičke pozemku pre HAU PARK
710/22
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202209
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202209
2 000,00 € Centrum voľného času Včielka v Púchove Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín