Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Júl 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV
č. 22/1400/446
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
28. Jún 2022
Zmluva o výpožičke pozemku pre HAU PARK
710/22
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
14. September 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_22-23
734/22
0,00 € ZŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Chmelinec
735/22
0,00 € MŠ Chmelinec Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Požiarna
736/22
0,00 € MŠ Požiarna Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
0,00 € MŠ Nosice Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ 1. mája
739/22
0,00 € MŠ 1. mája Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
30. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Mládežnícka
746/22
0,00 € MŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
30. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Slovanská
747/22
0,00 € ZŠ s MŠ Slovanská Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
5. Október 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Požiarna 1292/5
749/22
0,00 € Materská škola Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
19. Október 2022
Memorandum o spolupráci
762/22
0,00 € Rada mládeže Trenčianskeho kraja Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
26. Október 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
769/22
0,00 € ZŠ Gorazdova Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
19. Január 2023
Zmluva č. 202311 o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202311
0,00 € Centrum voľného času Včielka v Púchove Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
27. Január 2023
Zmluva o reklame
833/23
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov ALVE SLOVAKIA, s. r. o.
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
N20230510003
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA)
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV_23-25
231400470
0,00 € Mesto Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
18. September 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_23-24
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_23-24
0,00 € ZŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. September 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € SRRZ - RZ pri CVČ Včielka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. September 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Gorazdova_23-24
94723
10,00 € ZŠ Gorazdova Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov