Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 202209
760/22
2 100,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202209
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202209
2 000,00 € Centrum voľného času Včielka v Púchove Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
13. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202311 o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
202311
1 500,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj aj Ty! č. 126042023
126042023
1 000,00 € Nadácia SPP Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
11. Júl 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Dům dětí a mládeže města Kyjov
713/22
730,00 € Dům dětí a mládeže Kyjov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. November 2023
Zmluva č. 2023/0739 o poskytnutí dotácie
2023/0739
700,00 € Centrum voľného času Trenčiansky samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 4/2023 o refundácii poskytnutých fin. prostriedkov z príspevku uznanému športu šporotvým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou
4/2023
604,14 € Slovenský šachový zväz Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Zmluva č. 29/2022 o refundácii poskyt. fin. prostriedkov šach. klubu
737/22
311,39 € Slovenský šachový zväz Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
1. Júl 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV_22-25
22/1400/449
204,99 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
8. Júl 2022
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK 23. roč. turnaja McDonald´s Cup 21-22
639/22
150,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
3. Apríl 2023
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK 24. roč. turnaja McDonald´s Cup 22-23
86023
150,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
28. Júl 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408217646
65,58 € Generali Poisťovňa Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
21. September 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Gorazdova_23-24
94723
10,00 € ZŠ Gorazdova Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
Dodatok č. 1 k Dohode o grante na realizáciu projektu č. 2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
0,00 € Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Júl 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV
č. 22/1400/446
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
28. Jún 2022
Zmluva o výpožičke pozemku pre HAU PARK
710/22
0,00 € Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
14. September 2022
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - telocvičňa ZŠ Mládežnícka_22-23
734/22
0,00 € ZŠ Mládežnícka Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Chmelinec
735/22
0,00 € MŠ Chmelinec Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Požiarna
736/22
0,00 € MŠ Požiarna Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
23. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
Dohoda o vzájomnej spolupráci - MŠ Nosice
0,00 € MŠ Nosice Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov