Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/13
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
31. December 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € ZO OZPŠaV na Slovensku pri Základnej škole Základná škola, Brezová 19, Piešťany
15. Január 2024
Rámcová zmluva o spolupráci ID 24099
ID 24099
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
15. Január 2024
Rámcová zmluva o spolupráci ID 24606
ID 24606
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
29. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zájazde č. 24606
Dodatok k Zmluve o zájazde č. 24606
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € PLANTEX s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
16. Apríl 2024
Zmluva
38/2024
0,00 € MAPROS s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
14. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
I: 440/2024 - ZŠ/3/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
17. Máj 2024
Zmluva o zájazde
I: 557/2024 - ZŠ/3/2024
0,00 € Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Jún 2024
Darovacia zmluva
R 771/2024-ZŠ/3/2024
0,00 € Adriana Ručkayová Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "TRÉNERI v ŠKOLE"
NIVAM-TVŠ_10/24 (I: 770/2024-ZŠ/3/2024)
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Brezová 19, Piešťany
2. Júl 2024
Zmluva o dzruženej dodávke elektriny
MVMCEESK00124E2024 (I: 810/2024-ZŠ/3/2024)
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
26. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/06
1,75 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/06
1,75 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
26. September 2022
NZ/2022/07
Nájomná zmluva
4,15 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/05
5,40 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/14
50,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/05
72,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o. z.
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/04
72,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o.z.
22. Marec 2024
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/17
145,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany