Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
85 678,53 € ABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
69 336,21 € Peter Varga - P+E mäsiarstvo Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
26 653,91 € VVM Obchodná s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
14 680,52 € AG FOODS SK s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
13. November 2023
Rámcová zmluva o spolupráci č. 23896
Rámcová zmluva o spolupráci č. 23896
11 152,40 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Máj 2022
Zmluva o prevode správy majetku
2022/17
10 457,57 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Základná škola M.R.Štefánika
13. November 2023
Rámcová zmluva o spolupráci č. 23968
23968
8 352,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
8. Apríl 2024
Zmluva o zájazde
Zmluva o zájazde
7 609,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
4 140,60 € Boris Prítrský PRIMAPEK Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/02
3 215,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Peišťany
13. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/01
2 900,00 € Volejbalový klub mládeže - VKM Základná škola, Brezová 19, Piešťany
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/02
1 700,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany „Funny athletics“
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme zásobníkov
2023/13
1 113,00 € IKA Trading s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/03
800,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany „Funny athletics“
26. September 2022
NZ/2022/08
Nájomná zmluva
420,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. František Olšavský
11. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/03
335,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany TJ Družba Piešťany
18. Október 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/11
330,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Ivan Malinka
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/04
320,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany TJ Družba Piešťany
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/15
260,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Martin Vrtík
7. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/16
260,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany