Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Potraviny
2022/14
0,00 € MABONEX Slovakia spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
2022/15
0,00 € Tatra banka, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
20. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5101587886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. August 2022
Zmluva o prenájme zásobníkov
2022/18
0,00 € IKA Trading s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Príloha č. 2 - 5
2022_prílohy k zmluve EBBB
0,00 € Tatra banka, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej praxe
DoZSOP 1330/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1331/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1332/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
24. November 2022
Zmluva o zájazde
21319
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
24. November 2022
Zmluva o zájazde
21233
0,00 € CK Slniečko spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
30. November 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom
2022/12
0,00 € Občianske združenie Bazén Piešťany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
9. December 2022
Dohoda o spolupráci - realizácia MODULU na základnej škole
2022/13
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2013/01
0,00 € MABONEX Slovakia spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/02
0,00 € VVM Obchodná, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/03
0,00 € Peter Varga – P+E Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/04
0,00 € AG FOODS SK, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Kolektívna zmluva
2023/05
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Brezová 19, 921 01 Piešťany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21349234; I: 2023/06
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Január 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda - 2023/07
0,00 € Peter Varga - P+E Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Január 2023
Nájomná zmluva
2023/08
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany