Centrálny register zmlúv

Obec Bodorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Máj 2024
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bodorová
9/2024
5 760,00 € Obec Bodorová Michal Chovanec, Radovan Kováč
10. Apríl 2024
Mandátna zmluva č. 05-2024
8/2024
2 560,00 € Ing. Igor Kmeť - ekomap Obec Bodorová
2. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024 na spracovanie Územného plánu obce Bodorová ZaD č. 1
7/2024
3 000,00 € ENDE, s.r.o. Obec Bodorová
25. Marec 2024
Dodatok č. 14 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4
D14/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 213 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
6/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodorová
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bodorová
5/2024
300,00 € Obec Bodorová Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Bodorová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2024
5,00 € Obec Bodorová Ing. Pavol Jelšovský
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4/2024
0,00 € Obec Bodorová Pavlíková Martina
17. Január 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2024236
2/2024
10,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Bodorová
9. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2024-01-02mg1
1/2024
54,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
27. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D13/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
18. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č.: 21/ Ext ZO Zmluve o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných a iných spracovávaných údajov
D2/6_2021
0,00 € AMAVEX, s.r.o., Obec Bodorová
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
9/2023
30,00 € INTA, s. r. o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín Obec Bodorová
7. December 2023
Zmluva o propagácií a reklame
10/2023
200,00 € Obec Bodorová Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2023
Poistná zmluva K550022997
8/2023
724,52 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Bodorová
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných služieb v odpadovom hospodárstve
7/2023
0,00 € VEPOS Horného Turca n.o. Obec Bodorová
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
6/2023
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Obec Bodorová
19. September 2023
Dodatok č. 12 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D12/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
4. Júl 2023
Dodatok č. 11 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D11/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
31. Máj 2023
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
5/2023
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Bodorová