Centrálny register zmlúv

Obec Bodorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
5/2022
52 018,85 € Ing. Ošvát Peter - OPEN Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní činnosti Spoločného obecného úradu
D/5/2022
4 406,22 € Obec Dubové Obec Bodorová
10. Máj 2022
Zmluva č. 1422 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
4/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodorová
4. Máj 2023
Zmluva č. 1423 222 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodorová
13. Jún 2022
Komisionárska zmluva na výkon stavebného dozoru
6/2022
900,00 € Ing. Simonides Pavol Obec Bodorová
21. November 2023
Poistná zmluva K550022997
8/2023
724,52 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Bodorová
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bodorová
5/2024
300,00 € Obec Bodorová Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Bodorová
13. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/127/01/2005 Zmluva o aktualizácii programov
D5/1_2008
288,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bodorová
1/2023
250,00 € Obec Bodorová Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Bodorová
7. December 2023
Zmluva o propagácií a reklame
10/2023
200,00 € Obec Bodorová Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-01-24-vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
D1/1_2019
174,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
9. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2024-01-02mg1
1/2024
54,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
9/2023
30,00 € INTA, s. r. o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín Obec Bodorová
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022110
8/2022
20,00 € Obec Bodorová Stančík Vladimír
17. Január 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2024236
2/2024
10,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2020046
D/1/2020046
9,00 € Obec Bodorová Čičerínová Ľubica
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023111
5,00 € Obec Bodorová Miroslava Hromadová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2024
5,00 € Obec Bodorová Ing. Pavol Jelšovský
22. Jún 2022
Dodatok č. 7 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/7/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
20. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/8/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová