Centrálny register zmlúv

Obec Bodorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Dodatok č. 7 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/7/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
20. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/8/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
27. Október 2022
Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve na výkon stavebného dozoru
D/1/2022
0,00 € Ing. Simonides Pavol Obec Bodorová
20. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/9/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č.: 21/ Ext ZO Zmluve o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných a iných spracovávaných údajov
D/1/2023
0,00 € AMAVEX, s.r.o., Obec Bodorová
20. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D10/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
15. Máj 2023
202304-TZ-0069 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodorová
31. Máj 2023
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
5/2023
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Bodorová
4. Júl 2023
Dodatok č. 11 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D11/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
19. September 2023
Dodatok č. 12 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D12/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
6/2023
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Obec Bodorová
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných služieb v odpadovom hospodárstve
7/2023
0,00 € VEPOS Horného Turca n.o. Obec Bodorová
18. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č.: 21/ Ext ZO Zmluve o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných a iných spracovávaných údajov
D2/6_2021
0,00 € AMAVEX, s.r.o., Obec Bodorová
27. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D13/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4/2024
0,00 € Obec Bodorová Pavlíková Martina
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023111
5,00 € Obec Bodorová Miroslava Hromadová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2024
5,00 € Obec Bodorová Ing. Pavol Jelšovský
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2020046
D/1/2020046
9,00 € Obec Bodorová Čičerínová Ľubica
17. Január 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2024236
2/2024
10,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Bodorová
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022110
8/2022
20,00 € Obec Bodorová Stančík Vladimír