Centrálny register zmlúv

Obec Bodorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/127/01/2005 Zmluva o aktualizácii programov
D5/1_2008
288,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bodorová
1/2023
250,00 € Obec Bodorová Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Bodorová
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č.: 21/ Ext ZO Zmluve o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných a iných spracovávaných údajov
D/1/2023
0,00 € AMAVEX, s.r.o., Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní činnosti Spoločného obecného úradu
D/5/2022
4 406,22 € Obec Dubové Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2020046
D/1/2020046
9,00 € Obec Bodorová Čičerínová Ľubica
20. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/9/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
27. Október 2022
Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve na výkon stavebného dozoru
D/1/2022
0,00 € Ing. Simonides Pavol Obec Bodorová
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022110
8/2022
20,00 € Obec Bodorová Stančík Vladimír
20. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/8/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
22. Jún 2022
Dodatok č. 7 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/7/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
13. Jún 2022
Komisionárska zmluva na výkon stavebného dozoru
6/2022
900,00 € Ing. Simonides Pavol Obec Bodorová
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
5/2022
52 018,85 € Ing. Ošvát Peter - OPEN Obec Bodorová
10. Máj 2022
Zmluva č. 1422 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
4/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodorová