Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva o spolupráci reklamnej
185/2023
1 500,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Šach na školách
129/2024
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šach na školách o.z.
20. December 2023
Zmluva o nájme - Dovina pasáž
292/2023
1 434,36 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
96/2022
1 400,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
5. December 2022
Dohoda o odpustení dlhu
281/2022
1 362,50 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GREENWOOL, s.r.o.
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
289/2022
1 314,46 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
25. Máj 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie tlače periodika MČ BA-DNV
106/2022
1 265,64 € KASICO, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Plavecká akadémia, o.z.
52/2022
1 200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Plavecká akadémia, o.z.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - CHAOS ŠPORT
154/2024
1 200,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHAOS ŠPORT
12. Jún 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie tlače periodika MČ BA-DNV
138/2023
1 131,60 € KASICO, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 412000824 predaj pozemku
105/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Jaroslav Žember
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000324 predaj pozemku
134/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Dagmar Valentínyová
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000224 predaj pozemku
156/2024
1 122,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Juraj Boďa
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
255/2023
1 120,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Hargaš
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
267/2023
1 120,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves David Žalman - DAMILED
18. Október 2022
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúch. bytu
206/2022
1 118,03 € Hlavné mesto SR Bratislava Milan Pákozdy
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Pomoc mačkám
35/2023
1 100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves "Pomoc mačkám"
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Športová škola Galaktikos
145/2024
1 100,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Športová škola GALAKTIKOS o.z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Pátrač Tino
117/2024
1 070,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ Pátrač Tino
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VÚC
210/2022
1 039,92 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mgr. Veronika Méhešová