Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Kolektív hasičskej mládeže“
30/2023
2 000,00 € DHZ Devínska Nová Ves,o.z. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. December 2023
záväzok Prenajímateľa 1 prenechať Nájomcovi na dočasné užívanie časť Stavby v rozsahu 510 m2
305/2023
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Michal Glosík
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -DHZ DNV o.z.
115/2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DHZ Devínska Nová Ves,o.z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Tanečné centrum ELEGANZA BA
123/2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tanečné Centrum Eleganza Bratislava,občianske združenie
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Functional kids
131/2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Functional kids
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
103/2024
1 986,18 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ján Škoda
24. September 2022
Neuvedené
191/2022
1 944,00 € T-MAPY s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Júl 2023
Zmluva o nájme pozemku
159/2023
1 872,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Anelina s. r. o.
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 412000524 predaj pozemku
104/2024
1 870,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Michal Lehocký
4. Október 2023
Zmluva o nájme - Mýtnica - Istrijská 49
182/2023
1 827,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ALEXUS realitná kancelária, s. r. o.
14. November 2022
Dohoda o odpustení dlhu
221/2022
1 826,52 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o.
1. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
181/2023
1 757,52 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kozmetika Livonia s.r.o.
1. Február 2023
Pozemky - zmluva o nájme
6/2023
1 700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRBistro s.r.o.
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : "Rekreačný a výkonnostný šport (tenis a kulturistika) v MČ DNV"
21/2023
1 700,00 € Športový klub ALBATROS Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie GAUDETE Devínska Nová Ves
83/2022
1 600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Občianske združenie GUADETE
21. Máj 2024
Dodatok k poistnej zmluve
150/2024
1 520,17 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - VARIO SK, s.r.o.
53/2022
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves VARIO SK, s.r.o.
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelci z Istrijskej
85/2022
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Umelci z Istrijskej,o.z.
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Medzinárodná šachová akadémia Interchess
98/2022
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Medzinárodná šachová akadémia Interchess
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
161/2023
1 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Činoherný klub Devínska Nová Ves, občianske združenie