Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Šachový klub Strelec Devínska Nová Ves
59/2022
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie ICHTYS
126/2022
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ICHTYS - Občianske združenie
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
130/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Kvalita zdravia pre osoby s telesným postihom"
40/2023
3 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
142/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
62/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zak. org. Jednoty dôchodcov DNV
112/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -SZTP, Zákl. org. BA
114/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenský zväz telesne postihnutých
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Šachový klub Strelec DNV
128/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -O.z. Ichtys
130/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ICHTYS - Občianske združenie
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Klub Workout Academy
139/2024
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub Workout Academy o.z.
1. Júl 2023
Neuvedené
157/2023
2 998,80 € YOURLOX, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
160/2023
2 700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme - Viacúčelové zariadenie
64/2023
2 549,70 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Bc. Martin Horka - SHERIFF
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Činoherný klub Devínska Nová Ves, občianske združenie
87/2022
2 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Činoherný klub Devínska Nová Ves, občianske združenie
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: " Rekondično-liečebné pobyty; návšteva kultúrnych podujatí, zdravotné masáže, odborné prednášky "
24/2023
2 500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Činnosť šachového klubu Strelec Devínska Nová Ves“
26/2023
2 500,00 € Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Marta Földešová
44/2023
2 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Marta Földešová
2. Január 2024
Odpustenie časti Dlhu dlžníka voči veriteľovi vo výške 2 499,00 EUR
1/2024
2 499,00 € Anelina s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Jún 2023
Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
150/2023
2 463,36 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves