Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Kúpna zmluva- čistička vzduchu
104/2023
23 635,85 € ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
4. Júl 2023
kúpna zmluva
155/2023
23 400,00 € Konnex s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. August 2023
Zmluva o dielo
187/2023
23 377,20 € OCTAGO, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. Júl 2023
Nájomná zmluva
152/2023
23 250,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. December 2023
Zmluva o dielo
294/2023
22 995,35 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. Jún 2023
Zmluva o dielo - výmena kotlov pre objekt Mýtnice
130/2023
18 308,94 € Jozef Konrád Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. August 2022
Zmluva o dodávke a montáži jednotlivých prvkov vybavenia Klubu dôchodcov
167/2022
17 658,00 € Design47, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: "V DNV žijeme futbalom"
22/2023
17 000,00 € Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Prestavba sociálneho zariadenia v MŠ
71/2024
16 289,63 € BS Construction s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: Box proti predsudkom a pre všetkých
23/2023
13 500,00 € Best Boxing Club Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/2024
12 588,30 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub Workout Academy o.z.
16. August 2022
Kúpna zmluva
164/2022
12 089,44 € Škola.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Lokomotíva Devínska Nová Ves
57/2022
12 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
70/2022
12 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
27. Február 2023
Poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: „Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
19/2023
12 000,00 € Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Lokomitíva DNV
132/2024
12 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - BEST BOXING CLUB
48/2022
11 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
30. August 2022
Neuvedené
174/2022
10 000,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - BEST BOXING CLUB
111/2024
8 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Best Boxing Club
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Stolnotenisový kluv DNV
122/2024
8 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves