Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o dielo
200/2023
52 865,38 € MBM-GROUP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
232/2023
46 031,07 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. September 2023
Kúpna zmluva - Predaj pozemku
193/2023
45 000,00 € Michal Glosík, Eva Glosíková Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
299/2023
43 837,20 € CORA GEO, s. r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Máj 2022
Zmluva o dielo - spracovanie projekt. dokumentácie - revitalizácia vodnej nádrže
104/2022
42 000,00 € Atelier BAAR s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytnutí dotácie na úhradu stabilizačného príspevku
8/2023
40 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
22. December 2023
previesť vlastnícke právo k majetku vo výlučnom vlastníctve predávajúceho
301/2023
38 000,00 € Stadtgemeinde Marchegg Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Parkovisko Štefana Králika
227/2023
34 916,92 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. Máj 2022
Zmluva o dielo - ZŠ-odstránenie havarijného stavu IS
93/2022
34 602,10 € D.M.V. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Júl 2022
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
152/2022
32 670,00 € HolzHaus, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
127/2023
32 587,63 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. December 2023
Kúpna zmluva - serverové vybavenie
297/2023
30 810,00 € AXON PRO spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
207/2023
30 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
25. Júl 2022
Zmluva o dielo - oprava miniihriska
156/2022
29 166,29 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Máj 2023
kúpna zmluva
117/2023
28 128,00 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných skúšok, prehliadok, revízií a funkčných skúšok
28/2024
26 090,00 € Štefan Schredl Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o výkone správy - Správcovia bytových domov
141/2022
25 656,84 € Správca Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Modernizácia multifunkčného ihriska - vnútroblok Jána Smreka
225/2023
24 500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka Spádová
226/2023
23 971,58 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Jún 2023
ZMLUVA O DODÁVKE A MONTÁŽI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV VYBAVENIA ZŠ I. BUKOV ČANA 3
136/2023
23 764,80 € Marián Hucík - Kika Wood Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves