Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
240/2022
320,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Maestoso spol. s r. o.
14. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
139/2023
300,00 € Nadácia Pontis Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku
49/2022
298,79 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zuzana Kirschnerová
3. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
122/2022
290,00 € Brigita Křivová PROFI TIP-TOP Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
123/2022
290,00 € Mário Kormančík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
124/2022
290,00 € Rosenheim, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
208/2022
284,48 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves BIOnum s.r.o.
14. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
231/2022
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves T.E.M.M, s.r.o.
16. Máj 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
86/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves FARM HOUSE EU, s.r.o.
16. Máj 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
87/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Food Guru s. r. o.
17. Máj 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
93/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SPACITO s.r.o.
17. Máj 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
97/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Švagor Company s.r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
98/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MATES Culinary s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
95/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Rosenheim s. r. o.
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Festival Chorvátskej kultúry
132/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Richard Tahotný
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Festival Chorvátskej kultúry
133/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves RUNFLEX s. r. o.
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
250/2023
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves T.E.M.M, s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
81/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SPACITO s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
93/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ 4-ka
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
96/2024
280,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Španielske gastro, s.r.o.