Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
279/2022
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Food Guru s. r. o.
14. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
241/2022
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MARLOV, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
249/2023
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves StaMil s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
283/2023
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MARLOV, s.r.o.
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
253/2023
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miriam Vallová
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
282/2023
420,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Richard Tahotný
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
254/2022
400,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Hargaš
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
232/2022
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrea Patkolóová - NIOBA
6. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
260/2022
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dušan Dedinský - Včelárstvo
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
227/2022
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Simona Mikešová - SM Fashion
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
276/2022
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Confundo s. r. o.
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
277/2023
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Andrea Patkolóová - NIOBA
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
19/2024
360,00 € Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
90/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Patrik Barcaj
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
84/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Svitlana Matúšová Fialka
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
100/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tibor Mészáros
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
89/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kevin Lelóczky
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
92/2024
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Food Guru s. r. o.
28. December 2023
prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k novovzniknutému pozemku registra „C“KN parc.č. 154/3, o výmere 2 m2
304/2023
336,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ján Kuľka
20. Február 2023
Pozemky - zmluva o nájme
15/2023
328,42 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Monika Pokorná