Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody 2024
86/2024
560,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves NOVOSELO s.r.o.
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
262/2022
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Jozef Slezák - Tulipán
14. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
242/2022
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
5. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
266/2023
520,00 € MATES Culinary s.r.o. Neuvedené
6. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
256/2023
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Rudolf Smolka- Bistro u Rudolfa
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
258/2023
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Enve s. r. o.
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
254/2023
520,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - OZ Jána Jonáša DNV Bratislava
88/2022
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves OZ Jána Jonáša DNV Bratislava
30. Jún 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Hody 2022
149/2022
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves František Sečkár - FS
28. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : „Futbalový turnaj z medzinárodnou účasťou“
27/2023
500,00 € Futbalový klub Starí páni Kontura DNV Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
46/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves KOI - Rybársky klub Nepočujúcich
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody
80/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves František Sečkár - FS
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
163/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Materské centrum Bublinka, o.z.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
173/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šach na školách o.z.
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
175/2023
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Športový klub plávania a potápania Žralok, o. z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Strom pre všetkých o.z.
127/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Strom pre všetkých
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Hody, kolotoče 2024
67/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves František Sečkár - FS
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Plavecká akadémia, o.z.
146/2024
500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Plavecká akadémia, o.z.
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
238/2022
480,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ondrej Patkolo-Stavirex
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
247/2022
440,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Vallo