Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -ŠK Albatros pri ZŠ na ul.I. Bukovčana 3
124/2024
800,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Športový klub ALBATROS
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Futbalový klub Starí páni Kontura DNV
133/2024
800,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Futbalový klub Starí páni Kontura DNV
11. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
280/2023
720,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SPACITO s.r.o.
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Slovenská slacklinová asociácia, o.z.
71/2022
700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenská slacklinová asociácia, o.z.
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - CHAOS ŠPORT
66/2023
700,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHAOS ŠPORT
11. Apríl 2024
Poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
69/2024
690,00 € Mrg.Juraj Lobotka Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Pavla Horova 79
203/2023
682,56 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy
188/2023
680,56 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Máj 2022
Kúpna zmluva - predaj pozemku prislúchajúceho k bytu
103/2022
652,76 € Hlavné mesto SR Bratislava Adam Sokol
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
284/2023
640,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Food Guru s. r. o.
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
248/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Jozef Martanovič
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
268/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Tomáš Špacír - DRINKit
5. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
277/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves RUNFLEX s. r. o.
6. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
243/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRBistro s.r.o.
13. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
255/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Peter Hargaš
14. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
264/2022
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Rudolf Smolka- Bistro u Rudolfa
6. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
260/2023
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRBistro s.r.o.
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
269/2023
600,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Gabriel Kušnírik - U GABA
26. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
146/2023
592,80 € SOZA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. December 2023
Zmluva o zriadení predajného miesta - Vianočná ulička 2023
285/2023
560,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MATCHPOINT s r.o.