Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dodatok k zmluve o dielo
192/2023
214 718,75 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Oprava cesty Podhorská - križovatka s Pieskovcovou
228/2023
213 818,75 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
19. Október 2022
Zmluva o dielo
207/2022
189 607,33 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. Máj 2022
Kúkna zmluva - Predaj pozemku
95/2022
188 000,00 € SR - Okresný úrad Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
7. November 2023
Rámcová dohoda o dodávke komponentov bezpečnostného kamerového systému
220/2023
174 140,04 € K4FIN, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K494-222-13
137/2023
169 057,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
211/2023
169 057,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. Október 2023
Dodatok k zmluve o dielo
218/2023
158 961,41 € OB-BELSTAV, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. November 2022
Zmluva o dielo
225/2022
143 266,12 € STRABAG s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
6. December 2023
Kúpna zmluva - komunálne vozidlo
289/2023
127 068,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
5. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
3/2023
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
4/2024
125 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.
9. August 2022
Kúpna zmluva - komunálne vozidlo
160/2022
119 610,00 € Unikont Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o dielo
183/2022
95 741,28 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
229/2023
92 760,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Február 2024
Zmluva o dielo
26/2024
84 447,00 € Design47 s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. September 2022
Zmluva o dielo
199/2022
64 486,44 € littlefinger, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. Máj 2023
Zmluva o dielo - nevyhnutné dovybavenie ZŠ I. Bukovčana 3
109/2023
58 185,48 € Úsporné Drevodomy s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
42/2024
57 480,00 € KubisArchitekti, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200133
203/2022
55 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves