Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Dodatok k zmluve o dielo
204/2022
2 479 551,13 € Úsporné Drevodomy s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
31/2023
2 398 078,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
149/2024
2 382 944,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o úvere
182/2022
1 910 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
29. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
215/2022
1 588 320,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
25. Máj 2023
Kúpna zmluva - predaj pozemku
115/2023
1 588 320,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
140/2022
803 500,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome v Bratislave - m.č. Devínska Nová Ves, na ulici Milana Marečka 2,4,6, súpisné Číslo 6107
20. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o termínovanom úvere č. 45/2022/KE/ZZ
73/2023
803 500,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome v Bratislave - m.č. Devínska Nová Ves, na ulici Milana Marečka 2,4,6, súpisné Číslo 6107
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CXC8-91-108
135/2023
663 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Dodatok k zmluve o dielo
125/2022
454 324,28 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku nafinancovanie soc. služby
10/2024
393 540,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pokytovanie soc.služby
11/2024
393 540,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
350 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Memorandum o rozdelení nenávratného fin. príspevku
118/2023
331 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
31. Máj 2024
Vykonávacia dohoda o vzťahu k Memorandu o rozdelení nanávratného finančného príspevku
166/2024
331 500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o dielo
65/2023
325 718,57 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach
9/2023
320 088,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc služby v zariadeniach
38/2023
320 088,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DSS Senecio, n.o.
9. December 2022
Realizácia projektu - DOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS
284/2022
309 981,41 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme
2/2024
275 000,00 € DNV ŠPORT, spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves