Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul.Rovinky 1769/25
1,00 € Budzáková Anna, rod. Majerčáková Obec Lendak
7. November 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Halčin Jakub Obec Lendak
7. November 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
947/11
1,00 € Halčin Jakub Obec Lendak
9. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Hlačin Tomáš Obec Lendak
9. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
947/11
1,00 € Halčin Tomáš Obec Lendak
13. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Riečna
ul.Riečna 1535
1,00 € Halčinová Mária Obec Lendak
9. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1764/53
1,00 € Halčinová Mária Obec Lendak
24. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/3, 1748/3
1,00 € Tomas Ondrej Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/97
1,00 € Galliková Rozália Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
3726/1
1,00 € Jašňáková Verona Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/123
1,00 € Haber Monika Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/2,1748/3
1,00 € Rusiňáková Mária Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/82
1,00 € Selveková Petronela Obec Lendak
26. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/109
1,00 € Oprendek Peter Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/242
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/244
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Oprendek Dávid Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Gallik Pavol Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Budzáková Mária Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/271
1,00 € Dudaško Anton Obec Lendak