Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 886/6
Doplnená
1,00 € Slebodníková Mária a Slebodník Maroš Obec Lendak
9. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie cintorína.
1021/2
1,00 € Gallik Jozef Obec Lendak
27. Marec 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 16.01.2023
Zámenná zmluva- dodatok č.1
1,00 € Štefan Čižik a Mária Čižiková Obec Lendak
31. Marec 2023
Zmluva o majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul. Jesenná 928/2
1,00 € Anna Hudáková Obec Lendak
16. Máj 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK - ul. Jesenná
893/2
1,00 € Smoleňák Tomáš Obec Lendak
3. Júl 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná 928/2
928/2
1,00 € Stolár Pavol a Dana Stolárová Obec Lendak
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
956/6
1,00 € Majerčák František, rod. Majerčák Obec Lendak
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Majerčáková Anna, rod. Halčinová Obec Lendak
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Riečna
1566/3
1,00 € Budzák Kristian a Budzáková Lýdia, rod. Koščáková Obec Lendak
21. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul. Rovinky 1769/25
1,00 € Majerčák Valent Obec Lendak
21. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul. Rovinky 1769/46
1,00 € Mačajová Rozália Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/9
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
6. Október 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 873/2
1,00 € Galliková Katarína Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8
1,00 € Halčin František, Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8; 947/5
1,00 € Halčin Štefan, rod. Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Halčin František, Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Halčin Štefan, rod. Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul.Rovinky 1769/24
1,00 € Hudaček Jakub, rod. Hudaček Obec Lendak