Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Eliáš Jozef,Ing. a Eliašová Lýdia, Ing. Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Ing. Marián Buvalič a Ing.Miroslava Buvaličová Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Budzák Jozef a Ružena Budzáková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € SINET TELECOM s.r.o. Obec Lendak
26. Január 2023
Dodatok k kúpnej zmluve
1767/12
1,00 € Vilček Stanislav a Karina Vilčeková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Sušienka Matej a Martina Sušienková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Mgr. Michal Halenár a Andrea Halenárová Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Pustaiová Viktoria Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Haberová Anna Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva- majetkoprávne vysporiadanie miestneho cintorína
1021/2
1,00 € Kamodyová Eva Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie ul. Jesenná
925/3
1,00 € Selvek Urban, rod. Selvek Obec Lendak
1. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jána Krstiteľa
1767/27
1,00 € Eurotend Špak, s.r.o. Obec Lendak
1. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/7
1,00 € Anna Majerčáková Obec Lendak
1. Marec 2023
Kúpna zmluva, majetko právne vysporiadanie ul. Jesenná.
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Anna Majerčáková Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetkoprávne vysporiadanie MK ul.Jesenná.
ul.Jesenná 931/2
1,00 € Suchanovský Ján Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul.Jesenná
ul.Jesenná 940/1
1,00 € Neupauerová Mária Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 869/5
1,00 € Šmijovská Iveta Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 912/1_912/4
1,00 € Birošík Jozef a Birošíková Mária Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 886/2
1,00 € Slebodníková Mária Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 886/2
1,00 € Budzáková Zuzana Obec Lendak