Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
14/2024
450,00 € Kynologický klub - KP Obec Lendak
1. Jún 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
405,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia
ZoOMaVSSpKP
388,80 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
9/2023
370,00 € Diakonia Hnutie Svetlo - život na Slovensku Obec Lendak
21. September 2022
Kúpna zmluva
1040/3
360,00 € Obec Lendak Žofia Bátoryová
24. Február 2023
Kúpna zmluva
1040/3
360,00 € Žofia Bátoryová, rod. Bátoryová Obec Lendak
3. Júl 2024
Licenčná zmluva
LZ
350,00 € eSYST s. r. o. Obec Lendak
15. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2024/054
325,63 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
1. Február 2024
Mandátna zmluva
MZ
250,00 € JUDr. Andrej Pataky, advokát Obec Lendak
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
15/2024
230,00 € Koľko Lásky o. z. Obec Lendak
26. Október 2022
Nájomná zmluva
1710/2022
165,50 € Dobosz Danuta, Handel obwózny, Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
1/2023
150,00 € Patrícia Žmijovská Obec Lendak
4. Apríl 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190065208
150,00 € Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group Obec Lendak
28. September 2023
Nájomná zmluva- prenájom nebytového priestoru kina Goral, za účelom predaja
1648/2023
131,62 € Dobosz Danuta, Handel obwózny, Obec Lendak
22. September 2023
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - pohrebisko
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
Doplnená
110,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 2//2023
2/2023
100,00 € Veronika Halčinová Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 3/2023
3/2023
100,00 € Jozef Dvorčák Obec Lendak
6. Marec 2024
Zmluva č.2/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.2
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva č.3/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.3
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
7. Máj 2024
Zmluva č.4 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.4
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak