Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS
1 915,20 € MAPSFY s. r. o. Obec Lendak
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
7/2024
1 760,00 € OZ Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku Obec Lendak
26. Marec 2024
Dohoda č. 24/46/054/16 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS v obci
24/46/054/16
1 695,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-514-04987
1 500,00 € Fond na podporu umenia Obec Lendak
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
ZoPFPnP 2022
1 464,00 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
20. Jún 2024
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora
10/2024
1 400,00 € INPRO POPRAD s. r. o. Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
11/2024
1 375,00 € Ján Nebus Obec Lendak
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
6/2023
1 160,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lendak Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04256
23-514-04256
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Lendak
24. Január 2023
Kúpna zmluva
1040/7
Doplnená
860,00 € Halčin Anton, rod. Halčin Obec Lendak
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
13/2024
775,00 € Goroli Obec Lendak
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
6/2024
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lendak Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkone strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
684,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
22. Júl 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 2
ZoUV2
600,00 € Peter Ondria Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
9/2024
591,00 € Slovenský orol Lendak - miestny klub Obec Lendak
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
10/2023
590,00 € Slovenský orol Lendak - miestny klub Obec Lendak
28. November 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
540,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
22. Júl 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
ZoUV1
500,00 € Kajzer Róbert - imitátor Obec Lendak
3. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 8/2023
8/2023
500,00 € Lukáš Havrila Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 8/2023
8/2023
500,00 € Lukáš Havrila Obec Lendak