Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
ZoPUV
3 600,00 € Bc. Martina Ťasková, DiS.art., v mene ktorého koná Slavomír Gibarti, manažér kapely Obec Lendak
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
3/2023
3 490,00 € Sánkarsky klub Lendak Obec Lendak
10. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 30.12.2005 o nájme nebytových priestorov.
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov .
3 445,00 € Notársky úrad JUDR. Jaroslav Liška Obec Lendak
5. September 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred a pod RD.
1363
3 400,00 € Hudačková Mária Obec Lendak
18. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 160/2021
Dodatok č.1
3 384,00 € Obec Lendak Pozemkové urbarské spoločenstvo Lendak
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
4/2023
3 070,00 € eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
4/2024
3 030,00 € Sánkarsky klub Lendak Obec Lendak
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
3230894
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0903 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0903
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
27. Júl 2023
Zmluva č. 1465/2023 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej SS v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
1465/2023
2 901,87 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
11. Apríl 2024
Zmluva č. 1120/2024 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1120/2024
2 729,88 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
1/2024
2 560,00 € Šachový klub ŠK CVČ Lendak Obec Lendak
26. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie pozemku v okolí RD
3798/6
2 420,00 € Kačmarčík Tomáš Obec Lendak
23. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - poistná zmluva
2408817316
2 295,84 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Lendak
29. Marec 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred a pod RD.
422/87_ 422/46
Doplnená
2 101,80 € Ján Halčin Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
12/2024
2 060,00 € Združenie Mariánskej mládeže Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie MK- ul.Lesnej
Diel 6/ 7 a 12
2 055,00 € Ján Majerčák Obec Lendak
18. Október 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzatvorená podľa č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Dodatok č.5
2 023,12 € Obec Lendak Slovenská pošta, a.s.
6. November 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2003
Dodatok č.5
2 023,12 € Slovenská pošta, a.s. Obec Lendak
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-512-02356
2 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Lendak