Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Dodatok č. 5/2022
5//2022
31 504,44 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
29. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD
29 525,52 € DAMARF s. r. o. Obec Lendak
24. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023
Dč1kZoD
29 437,76 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
17. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD
25 510,28 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo- Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby
Zmluva o dielo
24 000,00 € Archgrup s .r.o. Obec Lendak
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1/2024
21 942,23 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
30. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2023/409-BZ
16 926,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
24. Január 2023
Kúpna zmluva
3627/4; 3627/7
13 080,00 € Britaňák Andrej, rod. Britaňák Obec Lendak
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dň 27.09.2023
Dodatok č. 1
12 118,10 € Kukuc stav s. r. o. Obec Lendak
25. Máj 2023
Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora
4/2023
11 760,00 € INPRO POPRAD s. r. o. Obec Lendak
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
2/2024
10 787,00 € Občianske združenie Kicora Obec Lendak
27. September 2023
Zmluva o dielo
ZoD
10 565,42 € Kukuc stav s. r. o. Obec Lendak
3. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 202401 na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Lendak
202401
8 340,00 € Ing. arch. Jakub Marek Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
5/2023
7 800,00 € Občianske združenie Kicora Obec Lendak
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
01/2024/2050004
7 211,52 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
01/2023/2050004
6 610,56 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
1/2023
6 160,00 € Futbalový klub Lendak Obec Lendak
26. Apríl 2023
Dodatok č.2 Nájomnej zmluvy zo dňa 01.05.2023
Dodatok č.2
5 491,20 € Kellnerová Lucia Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
3/2024
4 775,00 € Futbalový klub Lendak Obec Lendak
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
4/2023
4 660,00 € Ing. Mária Kyselová Obec Lendak