Centrálny register zmlúv

Obec Choňkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DDQ6-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Choňkovce
18. September 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestoru za KD v obci Choňkovce
21/2023
8 536,90 € AZ-RO spol. s.r.o. Obec Choňkovce
2. August 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu
17/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Choňkovce
2. September 2022
Kúpna zmluva č. 14/2022
14/2022
1 144,60 € Katarína Minčáková Obec Choňkovce
2. September 2022
Príkazná zmluva č. 1/2022
1/2022
500,00 € Ľuboš Vaľo Obec Choňkovce
16. Október 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/3
2022/3
500,00 € Mužská spevácka skupina Parobčaci Obec Choňkovce
16. Október 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/1
2022/1
330,00 € Folklórna spevácka skupina Inovské trio Obec Choňkovce
16. Október 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -2022/2
2022/2
280,00 € Folklórna spevácka skupina Lelija Obec Choňkovce
19. September 2023
DOHODA UPSVaR - PUPN
23/42/054/1849
102,66 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
16. November 2023
DOHODA UPSVaR - PUPN
23/42/054/2945
68,44 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku obce
27/2023
5,00 € Lahôdky Milka Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 202205_79
202205_79
0,00 € Boskov s.r.o. Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka
1422 287
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Kúpna zmluva
7-2022
0,00 € GASTRO-GALAXI, s.r.o. Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6-2022
0,00 € Obec Choňkovce Mesto Sobrance
17. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A0937290
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Obec Choňkovce
2. September 2022
Zmluva č. 17/2022
17/2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Choňkovce
2. September 2022
JUDr. Lucia Dopiráková
11/2022
0,00 € JUDr. Lucia Dopiráková Obec Choňkovce
19. Október 2022
Dohoda č. 22/42/010/65
Dohoda č. 22/42/010/65
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Choňkovce
9. December 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
2022/4
0,00 € Folklórna spevácka skupina Koromľanka Obec Choňkovce