Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Choňkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku obce
27/2023
5,00 € Lahôdky Milka Obec Choňkovce
16. November 2023
Kúpna zmluva - školské ovocie
25/2023
0,00 € M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Obec Choňkovce
16. November 2023
DOHODA UPSVaR - PUPN
23/42/054/2945
68,44 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
27. Október 2023
DOHODA UPSVaR
23/42/010/75
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michlovce Obec Choňkovce
27. Október 2023
Zmluva
POD 46/2023
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Choňkovce
19. September 2023
DOHODA UPSVaR - PUPN
23/42/054/1849
102,66 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
18. September 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestoru za KD v obci Choňkovce
21/2023
8 536,90 € AZ-RO spol. s.r.o. Obec Choňkovce
22. August 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA
19/2023
0,00 € OZV Pneu, s.r.o. Obec Choňkovce
30. August 2023
Zmluva o príprave a dovoze stravy
20/2023
0,00 € Obec Choňkovce Obec Podhoroď
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DDQ6-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Choňkovce
2. August 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu
17/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Choňkovce
27. Jún 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2023,2025
26/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Choňkovce
27. Jún 2023
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2021
0,00 € Obec Choňkovce Ladislav Kasar kasart photo
16. Jún 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
14
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Choňkovce
1. Jún 2023
Dohoda NP Aktivácia ZUoZ opatrenie č. 2
23/42/054/1651
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce Obec Choňkovce
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-135/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Choňkovce
4. Máj 2023
Zmluva DPO SR
1423 291
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/327
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/315
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
10. Marec 2023
DOHODA
24/42/054/214
0,00 € UPSV a R Michalovce Obec Choňkovce