Centrálny register zmlúv

Obec Choňkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 202205_79
202205_79
0,00 € Boskov s.r.o. Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka
1422 287
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Kúpna zmluva
7-2022
0,00 € GASTRO-GALAXI, s.r.o. Obec Choňkovce
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6-2022
0,00 € Obec Choňkovce Mesto Sobrance
17. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A0937290
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Obec Choňkovce
2. September 2022
Zmluva č. 17/2022
17/2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Choňkovce
2. September 2022
JUDr. Lucia Dopiráková
11/2022
0,00 € JUDr. Lucia Dopiráková Obec Choňkovce
19. Október 2022
Dohoda č. 22/42/010/65
Dohoda č. 22/42/010/65
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Choňkovce
9. December 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
2022/4
0,00 € Folklórna spevácka skupina Koromľanka Obec Choňkovce
20. December 2022
Dodatok k dohode č. 22/42/100/65 , oznámenie o zmene podmienok
Dodatok k dohode č. 22/42/100/65
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Choňkovce
30. December 2022
Príkazná zmluva č. 2/2022
2/2022
0,00 € Milan Čačko Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Príkazná zmluva
1/2023
0,00 € PhDr. Ľuboslav Husnaj Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Choňkovce
2. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/192
0,00 € ÚPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 03.08.2020
Príloha č. 4
0,00 € Fúra s.r.o Obec Choňkovce
10. Marec 2023
DOHODA
24/42/054/214
0,00 € UPSV a R Michalovce Obec Choňkovce
10. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/327
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/315
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
4. Máj 2023
Zmluva DPO SR
1423 291
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Choňkovce