Centrálny register zmlúv

Obec Choňkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
DOHODA UPSVaR - PUPN
23/42/054/1849
102,66 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
18. September 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestoru za KD v obci Choňkovce
21/2023
8 536,90 € AZ-RO spol. s.r.o. Obec Choňkovce
22. August 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA
19/2023
0,00 € OZV Pneu, s.r.o. Obec Choňkovce
30. August 2023
Zmluva o príprave a dovoze stravy
20/2023
0,00 € Obec Choňkovce Obec Podhoroď
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DDQ6-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Choňkovce
2. August 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu
17/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Choňkovce
27. Jún 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2023,2025
26/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Choňkovce
27. Jún 2023
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2021
0,00 € Obec Choňkovce Ladislav Kasar kasart photo
16. Jún 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
14
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Choňkovce
1. Jún 2023
Dohoda NP Aktivácia ZUoZ opatrenie č. 2
23/42/054/1651
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce Obec Choňkovce
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-135/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Choňkovce
4. Máj 2023
Zmluva DPO SR
1423 291
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/327
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
28. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/315
0,00 € UPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
10. Marec 2023
DOHODA
24/42/054/214
0,00 € UPSV a R Michalovce Obec Choňkovce
10. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Príkazná zmluva
1/2023
0,00 € PhDr. Ľuboslav Husnaj Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Choňkovce
2. Marec 2023
DOHODA
23/42/054/192
0,00 € ÚPSVaR Michalovce Obec Choňkovce
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 03.08.2020
Príloha č. 4
0,00 € Fúra s.r.o Obec Choňkovce