Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
102024
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Petrovice
3. Júl 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
92024
153 312,12 € VM-Real Stav, s.r.o. Obec Petrovice
2. Máj 2024
Zmluva o dielo č.24042024 pre vypracovanie Územného plánu obce Petrovice
82024
27 120,00 € Ing. arch. Peter Krajč - AA Obec Petrovice
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
52024
0,00 € Obec Petrovice NATUR-Pack, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 168 o poskyt.dotácie z prostriedkov DPO SR
62024
1 400,00 € Obec Petrovice Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0486 o poskyt.dotácie z prostriedkov DPO SR
72024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
42024
1 020,00 € Spišská katolícka charita Obec Petrovice
22. Január 2024
Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. OZ
32024
0,00 € Obec Petrovice Ndácia Soločne pre región
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyz.osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz.osoby a pre fyz.osoby, ktoré dovŕšili dôch.vek podľa §71 ods. 6 zákona o soc. službách na rozpočtový rok 2024
22024
0,00 € Obec Petrovice Ministerstvo práce, sociálnych vecíd a rodiny SR
11. Január 2024
Mandátna zmluva č. 17/2023
12024
7 200,00 € Urbion sk, s.r.o. Obec Petrovice
25. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
192023
235,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Petrovice
19. December 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy č. 2899/2019/BRO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
232023
0,00 € T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Obec Petrovice
23. Október 2023
Dohoda č.23/25/054/268 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcí
222023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
212023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Petrovice
27. September 2023
Zmluva o výkone supervízie
202023
40,00 € PhDr. Magdaléna Točíková Obec Petrovice
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
160/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Šušolíková
16. August 2023
Darovacia zmluva
182023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Petrovice
14. August 2023
Nájomná zmluva
172023
632,00 € AGROFATRA, s.r.o. Obec Petrovice
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
162/2023
4,90 € Obec Petrovice Melánia Hapšudová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
11/2023
9,80 € Obec Petrovice Peter Šebeňa