Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2023
19,60 € Obec Petrovice Ivan Rumana
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
132/2023
19,60 € Obec Petrovice Anna Magalová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
231/2023
9,80 € Obec Petrovice Ján Klandúch
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
95/2023
9,80 € Obec Petrovice Jozef Šutara
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
41/2023
4,90 € Obec Petrovice Božena Makyňová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1/2023
9,80 € Obec Petrovice Eva Mahdíková
19. Máj 2023
Licenčná zmluva
152023
200,00 € eSYST,s.r.o. Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
132023
21,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
142023
0,00 € NATUR-Pack, a.s. Obec Petrovice
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0480 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
112023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
2. Máj 2023
Zmluva 1423 173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
122023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda číslo: 23/25/054/120
92023
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda č. 23/25/054/102
102023
68,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
13. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
52023
0,10 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Petrovice
20. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
62023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
20. Február 2023
Kúpna zmluva - kontajnery
72023
1 440,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
82023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Petrovice
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz.osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods.6 zákona o sociálnych službách 2023
42023
195 264,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Petrovice
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 1.8.2019
32023
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
12023
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice