Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dodanie pekárenského tovaru, pečiva, zákuskov
46/2023
0,00 € TIWA s.r.o. Obec Stredné Plachtince
30. August 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023
90,00 € Obec Stredné Plachtince Komunálna poisťovňa
8. August 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
38 926,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
6. Júl 2023
Zmluvu o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu
PK-03072023-01
30,00 € webex.digital s.r.o. Obec Stredné Plachtince
4. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
10/2023
1 500,00 € Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Obec Stredné Plachtince
14. Jún 2023
Zámenná zmluva 1/2023
9/2023
0,00 € Cornelis Vijfhuize Obec Stredné Plachtince
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
81/2023
63,75 € Obec Stredné Plachtince Pavel Terek
1. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu
5190062430
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
29. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
8/2023
50,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
21. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
6/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Stredné Plachtince
21. Máj 2023
Zmluva o pripojení užívateľa do distribučnej sústavy
7/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Obec Stredné Plachtince
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
5/2023
2 000,00 € Ing. Dušan Terek Obec Stredné Plachtince
19. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej 13.5.2003
4/2023
0,00 € Obec Stredné Plachtince Slovak Telekom,a.s,
8. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
3/2023
19,90 € Slovak Telekom,a.s, OBEC Stredné Plachtince
13. Február 2023
Zmluva o likvidácii odpadových vôd zo žúmp
2/2023
2,50 € Obec Obeckov OBEC Stredné Plachtince
8. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2017-08-04-vs4
tz2017-08-04-vs4
204,00 € TOPSET Solutions s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany osobných údajov
1/2023
190,00 € PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
3. Január 2023
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
2022
0,00 € FREGAS, s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
2. Január 2023
Cenník služieb - rok 2023
Dodatok k zmluve č. V 115/08
0,00 € Marius Pedersen OBEC Stredné Plachtince
29. December 2022
Poistná zmluva
1248114216
134,08 € Komunálna poisťovňa OBEC Stredné Plachtince