Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
300312022
0,00 € CEVEO, s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
7. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru od augusta 2022
8/2022
0,00 € RAJO a.s. OBEC Stredné Plachtince
7. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru od augusta 2022
8/2022-1
0,00 € RAJO a.s. OBEC Stredné Plachtince
11. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny
2022/1
0,00 € Pow-en a. s. OBEC Stredné Plachtince
13. December 2022
Zmluva o bežnom účte
9402
0,00 € VÚB OBEC Stredné Plachtince
13. December 2022
Zmluva o bežnom účte
0755
0,00 € VÚB OBEC Stredné Plachtince
13. December 2022
Zmluva o bežnom účte
7253
0,00 € VÚB OBEC Stredné Plachtince
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí bankových produktov a služieb
8001
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. OBEC Stredné Plachtince
2. Január 2023
Cenník služieb - rok 2023
Dodatok k zmluve č. V 115/08
0,00 € Marius Pedersen OBEC Stredné Plachtince
3. Január 2023
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
2022
0,00 € FREGAS, s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
19. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej 13.5.2003
4/2023
0,00 € Obec Stredné Plachtince Slovak Telekom,a.s,
21. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
6/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Stredné Plachtince
21. Máj 2023
Zmluva o pripojení užívateľa do distribučnej sústavy
7/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Obec Stredné Plachtince
14. Jún 2023
Zámenná zmluva 1/2023
9/2023
0,00 € Cornelis Vijfhuize Obec Stredné Plachtince
18. September 2023
Dodanie pekárenského tovaru, pečiva, zákuskov
46/2023
0,00 € TIWA s.r.o. Obec Stredné Plachtince
27. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti
47/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
13. Február 2023
Zmluva o likvidácii odpadových vôd zo žúmp
2/2023
2,50 € Obec Obeckov OBEC Stredné Plachtince
1. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu
5190062430
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
8. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
3/2023
19,90 € Slovak Telekom,a.s, OBEC Stredné Plachtince
6. Júl 2023
Zmluvu o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu
PK-03072023-01
30,00 € webex.digital s.r.o. Obec Stredné Plachtince