Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Zmluva o dielo
4/2022
101 190,96 € SAWER s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
8. August 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
38 926,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
16. November 2022
Municipálny úver - Univerzál
76/013/22
37 850,00 € Prima banka Slovensko, a.s. OBEC Stredné Plachtince
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
11/2022
20 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia OBEC Stredné Plachtince
31. Október 2022
Kúpna zmluva, kúpa pozemkov
3/2022
13 534,50 € Ing. Dušan Terek OBEC Stredné Plachtince
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
5/2023
2 000,00 € Ing. Dušan Terek Obec Stredné Plachtince
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
295/2022
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj OBEC Stredné Plachtince
4. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
10/2023
1 500,00 € Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Obec Stredné Plachtince
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
342022
720,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
31. Október 2022
Ručne vyrezávané postavy do Betlehemu
2/2022
500,00 € Ján Palko OBEC Stredné Plachtince
15. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
6829618432
308,67 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
8. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2017-08-04-vs4
tz2017-08-04-vs4
204,00 € TOPSET Solutions s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany osobných údajov
1/2023
190,00 € PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
7. Október 2022
Nájomná zmluva - pozemky
NZ/P-685/3
185,40 € Agrodružstvo Príbelce OBEC Stredné Plachtince
29. December 2022
Poistná zmluva
1248114216
134,08 € Komunálna poisťovňa OBEC Stredné Plachtince
9. December 2022
Zmluva o dodávke služby
00000
130,00 € Ing. Slavomír Čerpák OBEC Stredné Plachtince
12. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0578/1
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska OBEC Stredné Plachtince
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
166/2023
99,81 € Obec Stredné Plachtince Stanislav Ridzoň
30. August 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023
90,00 € Obec Stredné Plachtince Komunálna poisťovňa
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
81/2023
63,75 € Obec Stredné Plachtince Pavel Terek