Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Zmluva o dielo
4/2022
101 190,96 € SAWER s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
8. August 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
38 926,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X178-512-008-021
38 926,00 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Obec Stredné Plachtince
16. November 2022
Municipálny úver - Univerzál
76/013/22
37 850,00 € Prima banka Slovensko, a.s. OBEC Stredné Plachtince
23. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)
76/020/23
36 979,70 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stredné Plachtince
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
11/2022
20 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia OBEC Stredné Plachtince
31. Október 2022
Kúpna zmluva, kúpa pozemkov
3/2022
13 534,50 € Ing. Dušan Terek OBEC Stredné Plachtince
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
DMIS24_01
4 965,00 € Nadácia Pontis Obec Stredné Plachtince
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
5/2023
2 000,00 € Ing. Dušan Terek Obec Stredné Plachtince
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
295/2022
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj OBEC Stredné Plachtince
4. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
10/2023
1 500,00 € Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Obec Stredné Plachtince
27. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424577
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Stredné Plachtince
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
342022
720,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. OBEC Stredné Plachtince
6. Marec 2024
Dodatok o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok 2 k zmluve 342022
600,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
2768104427
534,18 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
31. Október 2022
Ručne vyrezávané postavy do Betlehemu
2/2022
500,00 € Ján Palko OBEC Stredné Plachtince
15. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
6829618432
308,67 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
30. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok 2
240,00 € SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248185156
207,90 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
8. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2017-08-04-vs4
tz2017-08-04-vs4
204,00 € TOPSET Solutions s.r.o. OBEC Stredné Plachtince