Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ1/2024
80,00 € Obec Stredné Plachtince Pavel Terek
30. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok 2
240,00 € SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum Obec Stredné Plachtince
29. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
1/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stredné Plachtince
24. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-809451755919
96,00 € Slovak Telekom,a.s, Obec Stredné Plachtince
3. Január 2024
Darovacia zmluva
2023/825-HM
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Stredné Plachtince
23. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)
76/020/23
36 979,70 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X178-512-008-021
38 926,00 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248185156
207,90 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
2768104427
534,18 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
12. December 2023
Dodatok k zmluve
2/2023-1
0,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
15. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
6829618432
308,67 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
166/2023
99,81 € Obec Stredné Plachtince Stanislav Ridzoň
27. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti
47/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
18. September 2023
Dodanie pekárenského tovaru, pečiva, zákuskov
46/2023
0,00 € TIWA s.r.o. Obec Stredné Plachtince
30. August 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023
90,00 € Obec Stredné Plachtince Komunálna poisťovňa
8. August 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
38 926,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
6. Júl 2023
Zmluvu o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu
PK-03072023-01
30,00 € webex.digital s.r.o. Obec Stredné Plachtince
4. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
10/2023
1 500,00 € Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Obec Stredné Plachtince
14. Jún 2023
Zámenná zmluva 1/2023
9/2023
0,00 € Cornelis Vijfhuize Obec Stredné Plachtince
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
81/2023
63,75 € Obec Stredné Plachtince Pavel Terek