Centrálny register zmlúv

Obec Stredné Plachtince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2024
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny...
05/2024
0,00 € Valman s.r.o. Obec Stredné Plachtince
19. Apríl 2024
Zmluva o aktualizácii programov
tz2024-04-12mg1
95,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Stredné Plachtince
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1-810657225593
97,00 € Slovak Telekom,a.s, Obec Stredné Plachtince
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1-810657682359
4,99 € Slovak Telekom,a.s, Obec Stredné Plachtince
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
DMIS24_01
4 965,00 € Nadácia Pontis Obec Stredné Plachtince
27. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424577
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Stredné Plachtince
6. Marec 2024
Dodatok o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok 2 k zmluve 342022
600,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. Obec Stredné Plachtince
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ1/2024
80,00 € Obec Stredné Plachtince Pavel Terek
30. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok 2
240,00 € SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum Obec Stredné Plachtince
29. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
1/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stredné Plachtince
24. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-809451755919
96,00 € Slovak Telekom,a.s, Obec Stredné Plachtince
3. Január 2024
Darovacia zmluva
2023/825-HM
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Stredné Plachtince
23. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)
76/020/23
36 979,70 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X178-512-008-021
38 926,00 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248185156
207,90 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
2768104427
534,18 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
12. December 2023
Dodatok k zmluve
2/2023-1
0,00 € EUROMOTOR PLUS, k.s. Obec Stredné Plachtince
15. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
6829618432
308,67 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
166/2023
99,81 € Obec Stredné Plachtince Stanislav Ridzoň
27. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti
47/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Stredné Plachtince