Centrálny register zmlúv

Obec Partizánska Ľupča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve
DODATOK č. 2 ku kúpnej zmluve
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Eva Moravová
22. Február 2023
Z M L U V A č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
1 200,00 € obec Partizánska Ľupča Slovenský zväz chovateľov
17. Február 2023
Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone f
0,00 € Obec Ľubeľa, Obec Liptovské Kľačany Obec Partizánska Ľupča
15. Február 2023
Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023
Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023
0,00 € Obec Partizánska Lupča Libuša Václavíková
13. Február 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok ku kúpnej zmluve
0,00 € obec Partizánska Ľupča Moravová Eva, Movava Jaroslav, Morava Ľudovít
10. Február 2023
Z M L U V A č. 3/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 3/2023 o poskytnutí dotácie
1 000,00 € Obec Partizánska Ľupča Klub slovenských turistov Darmošľap Partizánska Ľupča
8. Február 2023
Z M L U V A č. 6/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 6/2023 o poskytnutí dotácie
2 500,00 € Obec Partizánska Ľupča Športový klub Partizánska Ľupča
8. Február 2023
Z M L U V A č. 7/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 7/2023 o poskytnutí dotácie
1 500,00 € Obec Partizánska Ľupča Klub stolného tenisu Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča
8. Február 2023
Z M L U V A č. 4/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 4/2023 o poskytnutí dotácie
450,00 € Obec Partizánska Ľupča Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Partizánska Ľupča
8. Február 2023
Z M L U V A č. 5/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 5/2023 o poskytnutí dotácie
450,00 € obec Partizánska Ľupča Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizánskej Ľupči
8. Február 2023
Z M L U V A č. 8/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 8/2023 o poskytnutí dotácie
1 600,00 € Obec Partizánska Ľupča Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe
173 350,29 € Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky obec Partizánska Ľupča
2. Február 2023
zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023206
zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do
10,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Partizánska Ľupča
30. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o
42,00 € Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
25. Január 2023
zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie
zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie
11 000,00 € obec Partizánska Ľupča Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča
24. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023
0,00 € obec Partizánska Ľupča Liptovská vodárenská spoločnosť,.a.s., 03101 Liptovský Mikuláš
10. Január 2023
zmluva o nájme bytu
zmluva o nájme bytu 2023
66,45 € obec Partizánska Ľupča Emília Víťazová
10. Január 2023
Dohoda o ukončneí zmluvy o nájme bytu
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Elena Antolová
20. December 2022
Dodatok č. 15 k zmluve
Dodatok č. 15
0,00 € OZO, a. s. Obec Partizánska Ľupča
16. December 2022
Kúpna zmluva na pozemok Moravovci
Kúpna zmluva na pozemok Moravovci
250,00 € Obec Partizánska Ľupča Moravová Eva, Movava Jaroslav, Morava Ľudovít