Centrálny register zmlúv

Obec Partizánska Ľupča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dodatok č.3 k zmluve o dielo
dodatok č.3
3 180 496,61 € DIKRA s.r.o Obec Partizánska Ľupča
29. Máj 2023
Zmluva o dielo
586
2 961 176,92 € DIKRA s.r.o Obec Partizánska Ľupča
26. Máj 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva č. 32/003/23
1 923 059,40 € Prima banka Slovensko a.s., 01011 Žilina Obec Partizánska Ľupča
8. November 2023
DOTATOK č. 3 - 595/2023 k Zmluve o zverení majetku do správy
DOTATOK č. 3 - 595/2023 k Zmluve o zverení majetku
716 712,20 € Obec Partizánska Ľupča Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča
1. Júl 2022
Zmluva o dielo AVESTAV, s.r.o.
Zmluva o dielo AVESTAV, s.r.o.
373 136,02 € AVESTAV, s.r.o. Obec Partizánska Ľupča
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe
173 350,29 € Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky obec Partizánska Ľupča
11. Október 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPF9-221-67
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-3
173 350,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Partizánska Ľupča
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP302090DCX9 - Riešenie migračných výziev v obci Partizánska Ľupča
Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP302090DCX9
161 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Partizánska Lupča
12. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Premostenie toku Ľupčianka
97 888,30 € STAVPOČ s.r.o. Obec Partizánska Lupča
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 594/2023
Kúpna zmluva č. 594/2023
86 580,00 € Marián Šupa Obec Partizánska Ľupča
26. Máj 2023
Stavebnýdozor pre stavbu-Nájomné bytové domy v Partizánskej Ľupči
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora
80 352,00 € subtech UNITY, s.r.o., Námestie osloboditeľov 72/11, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Lupča
30. Máj 2023
Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie pre projekt
Kúpna zmluva č. 587
28 765,75 € Daffer spol.s.r.o, 97101 Prievidza Obec Partizánska Lupča
27. December 2023
kúpna zmlvua č. 599/2023
599/2023
21 828,00 € MERKUR SLOVAKIA s.r.o, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
3. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/ZA/017
DOHODA číslo: 2024/ZA/017
15 701,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Partizánska Ľupča
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2024
11 500,00 € obec Partizánska Ľupča Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča
25. Január 2023
zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie
zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie
11 000,00 € obec Partizánska Ľupča Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča
16. Október 2023
Z M L U V A č. 10/2023 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 10/2023 o poskytnutí dotácie
10 000,00 € obec Partizánska Ľupča Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča
4. Apríl 2024
Z M L U V A č. 1/2024 o poskytnutí dotácie
Z M L U V A č. 1/2024 o poskytnutí dotácie
10 000,00 € Obec Partizánska Ľupča Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča
31. Máj 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumen
9 870,00 € Studio ATPS s. r. o., Nábrežie M. R. Štefánika 1684/3, 03401 Ružomberok Obec Partizánska Ľupča
29. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO (Detské ihrisko Partizánska Ľupča)
ZMLUVA O DIELO (Detské ihrisko Partizánska Ľupča)
9 623,41 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Trenčín Obec Partizánska Lupča