Centrálny register zmlúv

Obec Partizánska Ľupča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Ing. Dušan Hanuljak
14. Jún 2022
Dodatok č. 14 k zmluve o dielo
Dodatok č. 14 k zmluve o dielo
0,00 € OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
8. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 854400-001-2022
0,00 € Denisa Pustajová Marek Garaj Obec Partizánska Ľupča
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Partizánska Ľupča
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Partizánska Ľupča
14. November 2022
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Obec Partizánska Lupča
23. November 2022
Dohoda č. 22/22/010/39 - Pomoc v hmotnej núdzi
DOHODA č. 22/22/101/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
23. November 2022
DOHODA č. 22/22/012/24 - pomoc v hmotnej núdzi
DOHODA č. 22/22/012/24
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Partizánska Ľupča
28. November 2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
DODATOK č. 1
0,00 € Mgr. Igor Beka a Adriana Beková Obec Partizánska Ľupča
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky 9.12.2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Partizánska Ľupča
20. December 2022
Dodatok č. 15 k zmluve
Dodatok č. 15
0,00 € OZO, a. s. Obec Partizánska Ľupča
10. Január 2023
Dohoda o ukončneí zmluvy o nájme bytu
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Elena Antolová
24. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9_2023
0,00 € obec Partizánska Ľupča Liptovská vodárenská spoločnosť,.a.s., 03101 Liptovský Mikuláš
13. Február 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok ku kúpnej zmluve
0,00 € obec Partizánska Ľupča Moravová Eva, Movava Jaroslav, Morava Ľudovít
15. Február 2023
Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023
Dodatok č 3 _rodinný dom c 3_2023
0,00 € Obec Partizánska Lupča Libuša Václavíková
17. Február 2023
Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone f
0,00 € Obec Ľubeľa, Obec Liptovské Kľačany Obec Partizánska Ľupča
9. Marec 2023
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve
DODATOK č. 2 ku kúpnej zmluve
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Eva Moravová
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 23.3.2023
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Ing. Gehri Martin a Ing. Gehriová Linda
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 9/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevádzko
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť,.a.s., 03101 Liptovský Mikuláš Obec Partizánska Ľupča
29. Máj 2023
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vyk
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Partizánska Lupča